2017 m. gegužės 23 d. Europos žmogaus teisių fondo (EFHR) atstovai Lešek Jankovskij ir Evelina Baliko dalyvavo Teisingumo ministerijos surengtoje uždaroje diskusijoje tarp interneto žiniasklaidos, IT bendrovių, valstybės institucijų ir pilietinės visuomenės atstovų. Diskusijos tikslas buvo aptarti bendrų pastangų idėjas, kad nebūtų jokių galimybių plačiai skleisti neteisėtą neapykantos kurstymą socialiniuose tinkluose.

Per susitikimą taip pat buvo aptartos galimos prevencinės priemonės, jų veiksmingumas, problemos, kylančios reaguojant į paskelbtą neapykantą kurstantį turinį, pilietinės visuomenės svarbą nustatant ir pranešant apie neapykantos kalbą bei galimybes stiprinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų, siekiant prisidėti prie veiksmingesnio neapykantos kurstymo internete pašalinimo.

Diskusijos dalyviai pritarė, jog baudžiamoji atsakomybė prieš bet kokios tautos, rasės, etninės ir religinės priklausomybės arba prieš kitokių žmonių grupių neapykantos kurstymą ne visada yra veiksminga, todėl būtina apsvarstyti administracinės atsakomybės įteisinimą už neapykantos kalbos skleidimą.

2016 metais EFHR pateikė 38 pareiškimus prokuratūrai. Priešingai nei 2015 metais kai neapykantos kalbos aukos būdavo tautinių mažumų atstovai, 2016 metais dažniausiai buvo skatinama neapykanta bei niekinami pabėgėliai ir migrantai. Per visus Fondo gyvavimo metus buvo  pateikta 590 pareiškimų prokuratūrai dėl neapykantos ir diskriminacijos kurstymo, iš kurių jau 50 baudžiamosios bylos yra laimėtos.

EFHR dėkoja Teisingumo ministerijai už pakvietimą ir prasmingą diskusiją. Fondas nuolat organizuoja mokymus ir paskaitas apie neapykantos kalbą. Susidomėję nemokamais EFHR mokymais ir seminarais darbinėje ar mokymosi aplinkoje galite su mumis susisiekti el. paštu (mokymai@efhr.eu) arba telefonu (+370 691 50 822).