Š. m. gegužės 2 d. Lenkų teatro vadovė Lilia Kiejzik minėdama Lenkų vėliavos ir Pasaulinę polonijos ir užsienyje gyvenančių lenkų dieną savo balkone pakabino lenkų vėliavą. Netrukus pas ją atėjo policijos pareigūnai ir liepė tučtuojau nukabinti vėliavą negalėdami teisiškai pagrįsti savo reikalavimo. Tik vėliau paaiškėjo, jog Lenkijos vėliavą supainiojo su Tarybų Sąjungos vėliava.

Vilniaus apskr. VPK atstovas Paulius Radvilavičius teigia, kad „Ji buvo iškelta tokiu būdu, kad buvo sunku įžvelgti, ar tai yra Lenkijos, ar kokios nors kitos valstybės, ar sovietinė vėliava. Ji buvo tiesiog uždėta ant balkono konstrukcijos“.

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) primena, kad Lietuvos Respublikos Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatyme pagal 12 str. 6 d. rašoma, kad „Užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir tarptautinių viešųjų organizacijų vėliavos gali būti iškeliamos, jeigu sutartys nenumato kitaip. Fiziniai ir juridiniai asmenys gali savo nuožiūra naudoti (kelti, pastatyti) užsienio valstybių tautines (nacionalines), Europos Sąjungos ar tarptautinių viešųjų organizacijų vėliavas ir (arba) vėliavėles laikydamiesi vėliavų naudojimo principų ir tik tokiu būdu, kad nebūtų parodyta nepagarba šioms vėliavoms“. Draudžiami tik fašizmo ir komunizmo simboliai, kaip svastika, kūjis ir pjautuvas.

Šiandien, minint Gegužės 3-sios Konstitucijos dieną prie Vilniaus miesto savivaldybės buvo pakabintos Lietuvos ir Lenkijos vėliavos. Vilniaus meras savo Facebook paskyroje pakomentavo p. Lilios situaciją: „O tiems, kurie vakar neatpažino Lenkijos vėliavos siūlau pasikartoti istorijos kursą – nesvarbu, ar lietuviškoje, ar lenkiškoje mokykloje“.

Amenims, kurie gavo laišką ar baudą už vėliavos pakabinimą prašome susisiekti su EFHR teisininkais paštu (teise@efhr.eu) arba telefonu (+370 691 50 822). EFHR teisininkai padės visiems susidūrusiems su diskriminacija kasdieniame gyvenime.