nul0l_2015 m. vasario 15 d. Europos žmogaus teisių fondo (EFHR) atstovai jau eilinį kartą dalyvavo kasmetinėje Mickūnų miestelio šventėje –  viename iš Vilniaus regiono miestelių, kuriame gausiai gyvena tautinės mažumos.

Fondo palapinė pritraukė daugybės gyventojų dėmesį. Gyventojų laukė nemokama informacinė medžiaga apie žmogaus teises. Be brošiūrų „Teisės ir laisvės praktikoje” bei  „47 šalys ir viena organizacija… Europos Taryba“, kurias paruošė Europos Taryba bei Europos Komisija, buvo dalinamos EFHR informacinės brošiūros apie fondo veiklą bei tautinėms mažumoms aktualias problemas.

 Ypatingo susidomėjimo sulaukė specialiai jaunimui parošta medžiaga. Pastebėjome, kad tėvai bei seneliai noriai skatina savo vaikų ir anūkų žinių apie žmogaus teises gilinimą. Tačiau, kaip ir visuomet, svarbiausi buvo EFHR atstovų pokalbiai su gyventojais, kurių metu skatinome gilinti žinias apie mums visiems priklausiančias teises bei galimybes, kylančias iš Lietuvos dalyvavimo Europos Sąjungoje ir Europos Taryboje. Mūsų teisininkai skatino keiptis į fondo ekspertus, teikiančius nemokamas konsultacijas.

Mickūnų miestelio diena, tai puiki galimybė integruotis su vietine bendruomene ir kultivuoti lenkų tautinės mažumos tradicijas. Gyventojai su pagarba pasisakydavo dėl tokios organizacijos kaip EFHR, sėkmingai atstovaujančios įvairiems Lietuvos gyventojų interesams, funkcionavimo. Tai mus įtikina, kad tokios išvykos yra svarbios vietinėms bendruomenėms.

Iki susitikimo!

EFHR