tn_IMG_7597Lapkričio 14-15 dienomis Valbžyche įvyko tarptautinė mokslinė konferencija „Proporcingumo principas bei žmogaus ir piliečio teisės Europos Sąjungos narių teisinėse sistemose“ te,a. Šią konferenciją organizavo Valbžycho Angeluso Sileusiuso valstybinė aukštoji profesinė mokykla.

Seminaro tikslas buvo pristatyti bei aptarti situaciją, kuri susiklostė Europos Sąjungos (ES) narių teisinėse sistemose žmogaus ir piliečio teisių srityje. Taip pat buvo išanalizuota, kaip šių valstybių vyriausybės laikosi proporcingumo principo (bendra taisyklė ES valstybių narių teisinėms sistemoms, kuri apibrėžia leistiną valstybės kišimąsi į žmogaus teises ir laisves).

Europos žmogaus teisių fondui (EFHR) šioje konferencijoje atstovavo EFHR ekspertas Łukasz Wardyn, kuris pristatė Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos įgyvendinimo trūkumus Lietuvoje. Be to, jis pristatė Trečiąjį Europos Tarybos Patariamojo Komiteto pranešimą (Europos Tarybos institucija, kuri vertina tautinių mažumų politiką), kuris buvo susijęs su minėtos konvencijos įgyvendinimu Lietuvoje.

EFHR pabrėžia, jog EFHR atstovai sulaukė didelio susidomėjimo tarp auditorijos ir kitų pranešėjų. Didžioji jų dalis buvo nustebinta, jog Lietuvoje trūksta pagrindinio tautinių mažumų apsaugos reglamentavimo. Po mūsų eksperto pristatymo užsimezgė ilga diskusija dėl tautinių mažumų padėties Lietuvoje.

EFHR