uid_a77cd0b5f88fc10539e897f852b064491293813386158_width_700_play_0_pos_3_gs_0Š.m. spalio 13 d Europos žmogaus teisių fondo (EFHR) būstinėje lankėsi Veronika Kristikova, tautinių mažumų reikalų Bendradarbiavimo ir Saugumo Organizacijos (Organization for Security and Co – operation in Europe, OSCE) ekspertė.

Susitikimo metu, kuris įvyko OSCE ekspertės iniciatyva, buvo kalbama apie tautinių mažumų problemas – asmenvardžių rašybą, dvikalbius topografinius pavadinimus bei tautinių mažumų švietimą. Taip pat buvo atkreiptas dėmėsis į rinkimų apygardų sudarymą Lietuvoje (šią temą buvo nagrinėjama dar 2012 m. OSCE ataskaita) bei į Seime įregistruotus įstatymų projektus. Taip pat, EFHR atstovė papasakojo apie Fondo vykdomą veiklą, pasiekimus bei iškylančias problemas. EFHR taip pat išreiškė susirūpinimą dėl nuo 2010 m. blogėjančios tautinių mažumų Lietuvoje situacijos bei atitinkamų veiksmų trūkumo, kad būtų užpildytos teisinės spragos žmogaus teisių, taip pat tautinių mažumų teisių, apsaugos srityje.

Ekspertės apsilankymo Lietuvoje tikslas buvo susipažinti su dabartine tautinių mažumų situacija Lietuvoje, ypač tautinių mažumų teisių rengimo etapu. Gauta susitikimo metu informacija bus panaudota formuojant kitus įvertinimus ir patarimus Lietuvai. Primename, kad tuo pačiu tikslu Lietuvoje 2011 ir 2012 m. lankėsi OSCE Vyriausiasis komisaras tautinių mažumų klausimais, Knut Vollebaek.

OSCE ekspertė vizito metu susitiko su Lietuvos Lenkų Rinkimų Akcijos (LLRA) seimo nariais, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininke. Ekspertė taip pat apsilankė Švietimo ir mokslo ministerijoje bei Užsienio reikalų ministerijoje, Vyriausybėje bei Seime.

EFHR labai vertina šį susitikimą ir džiaugiasi galimybę pasidalinti savo pastebėjimais su tarptautinio lygio ekspertu.

EFHR