10705345_943875748961720_2124996777_nEuropos žmogaus teisių fondas (EFHR) turėjo galimybę surengti 15 mokymų apie diskriminaciją ir neapykantą, su kuria susiduriame šiuolaikinėje visuomenėje. Susitikimuose, kurie vyko 2014 m. rugsėjo 15-30 dienomis, dalyvavo daugiau nei 500 mokinių (8-12 klasės) bei 20 mokytojų iš Vilniaus regiono. Mokymai buvo rengiami A. Kulviečio, Viršuliškių, Fabijoniškių gimnazijose, Baltupių progimnazijoje, Verdenės, Antakalnio vidurinėse ir kitose mokyklose.

Diskriminacijos ir žodžio laisvės klausimai yra itin svarbūs ir aktualūs. Dažnai nutinka, kad persekiojamosios žmonių grupės negali apsiginti, yra silpnos ir neturi į ką kreiptis pagalbos. Vadinamajame interneto amžiuje tai yra didžiulė problema. Gali atrodyti, kad mus gaubia anonimiškumas, tad tai, ką išsakome ar skelbiame internetinėje erdvėje anksčiau ar vėliau išnyks, kad išsakyti ar užrašyti žodžiai nugrims užmarštin. Tačiau realybė yra kiek kitokia. Viskas palieka pėdsakus, ypač interneto platybėse. Būtent dėl šios priežasties EFHR skiekia atkreipti ypatingą dėmesį į patyčių ir diskriminacijos virtualioje erdvėje problemos rimtumą ir vykdo kampanijas, kovojančias su joje vykstančia neapykantos raiška. Kol kas ši veikla yra davusi rezultatų – daugiau nei 40 žmonių buvo nubausti už tautinių mažumų, gyvenančių Lietuvoje, engimą.

Ši kampanija yra tiesiogiai susijusi su vykdomais mokymais. Tiek kampanija, tiek mokymai akcentuoja asmens žodžio laisvės plačiaja prasme klausimus. Labai dažnai ir kartais net nesąmoningai užgauname kitus asmenis diskriminuodami juos dėl rasės, pasaulio suvokimo ar religijos. Žodžiai, kurie iš pradžių neturi didelės reikšmės pereina į užgauliojimą, ne tik fizinį bet ir psichologinį. Mums atrodo, kad turime teisę save išreikšti, kadangi niekas negali suvaržyti mūsų žodžio laisvės ir bausti už tai, ką sakome. Bet yra ne visiškai taip. Mūsų neišmanymas yra pavojingas, nes užmirštame, kad “mūsų asmens laisvė baigiasi ten, kur prasideda kito asmens laisvė”. Šie išmintingi prancūzų filosofo Alexis de Tocqueville žodžiai nurodo į du diskriminacijos aspektus, tikrus ir virtualius.

 Susitikimų, vykusių kampanijos prieš diskriminaciją metu, dalyviai turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su skirtingais laisvės aspektais, pasikeisti patyrimu ir nuomonėmis šiuo klausimu. Dalyviai sužinojo, kaip elgtis susidūrus su neapykantos kalba, kur kreiptis pagalbos ir svarbiausia, kaip reaguoti tokio pobūdžio probleminėse situacijose.

Mokymams išties labai pasitarnavo Europos žmogaus teisių fondo paruošta mokomoji medžiaga: Europos Tarybos lankstinukai ir brošiūra “Teisės ir laisvės praktikoje” ir “47 valstybės ir viena organizacija … Europos Taryba”.

Verta paminėti, kad įstaigų atstovai buvo dėkingi už EFHR surengtas paskaitas bei apgailestavo, kad panašūs renginiai nėra organizuojami mokyklose dažniau. Norėtume padėkoti visoms mokykloms, nusprendusioms dalyvauti mūsų paskaitose:

Fabijoniškių vidurinė m-kla
Viršuliškių vidurinė m-kla
Abraomo Kulviečio vidurinė m-kla
Naujininkų vidurinė m-kla
Sausio 13-osios vidurinė m-kla
Antakalnio gimnazija
Vilniaus r. Paberžės „Verdenės” vidurinė m-kla
Vilniaus r. Rudaminos „Ryto” gimnazija
Baltupių progimnazija
Minties gimnazija
Simono Daukanto progimnazija
Vilniaus r. Avižienių vidurinė mokykla

Turėtume nepamiršti vieno svarbaus dalyko  – visi esame lygūs, nepaisant to, kad esame skirtingi. Kiekvienas mūsų įneša savo unikalų įnašą į visuomenę ir susijungę šie atskiri elementai sukuria darnią vienovę, sukuria pasaulį.

 EFHR