IMAG3298Š.m. liepos 24 d. Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) pristatė ataskaitą „Žmogaus teisių įgyvendinimas Lietuvoje 2012-2013 m. (Tautinių mažumų teisės). Apžvalga buvo pristatyta „Baltic News Service“ (BNS) spaudos konferencijoje.

Rengdamas ataskaitą EFHR siekė atskleisti dabartinę žmogaus teisių padėtį Lietuvoje narystės ES ir kitose tarptautinėse organizacijose (JTO, ET ir kt.) kontekste.

Apžvalgoje, apimančioje 2012-2013 metus, ypatingas dėmesys buvo skirtas tautinių mažumų teisių įgyvendinimui, įskaitant  švietimo, asmenvardžių rašybos ir topografinių pavadinimų klausimus.

Be to, buvo aptarta neapykantos kalbos internete problema, tarptautinių organizacijų dalyvavimas diskusijoje dėl žmogaus teisių Lietuvoje, bei buvo pristatytos išvados ir nepriklausomų ekspertų rekomendacijos dėl situacijos pagerinimo Lietuvoje.

Ataskaitoje pristatyti EFHR veiklos rezultatai patvirtina būtinybę tęsti darbus žmogaus teisių apsaugos srityje. EFHR tikisi, kad į pateiktas rekomendacijas (tautinių mažumų įstatymo priėmimas; švietimo įstatymo pataisos; švietimas žmogaus teisių srityje; atsižvelgimas į tarptautinius Lietuvos įsipareigojimus itt. ) bus atsižvelgta ir artimiausiu metu jos bus įgyvendintos.

EFHR

3.6 MiB
502 Downloads
Išsami informacija...