pasesŠ.m. liepos 15 d. Seimas pirmame skaityme priėmė du asmenvardžių rašybos Lietuvos Respublikos piliečių asmens dokumentuose įstatymo projektus, kurie turi būti sprendimu ne tik tautinėms mažumoms, kurios siekia asmenvardžių rašybos originali kalba įteisinimo, bet taip pat užsieniečių sutuoktiniams ir jų vaikams, kurie kone kasdien susiduria su nepatogumais įrodinėdami savo tapatybę arba civilinę santuoką su kitu asmeniu.

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) primena, kad pirmasprojektas, piliečiui pateikus prašymą, numatė originalią asmenvardžių formą pagrindiniame asmens tapatybės dokumento puslapyje naudojant nelietuviškus lotynų abėcėlės rašmenis, jeigu būtų pateiktas šaltinio dokumentas su tokia asmenvardžio forma. Pagal įstatymo projektą asmens vardas ir pavardė rašomi lietuviškais rašmenimis, tačiau numatomos ir išimtys. Išimtys taikomos svetimšaliams ir asmenims be pilietybės, o taip pat Lietuvos piliečiams, jeigu pavardė šiais rašmenimis įrašyta dokumento šaltinyje.. Už projektą balsavo 57 Seimo narių, prieš buvo 32, susilaikė 12 parlamentarų.

Antras projektasvisais atvejais numato lietuvišką asmenvardžių formą, bet piliečiui pateikus prašymą, kaip papildoma informacija originali asmenvardžių forma (pasirinkta kalba) galėtų būti nurodyta kitame paso puslapyje. Už balsavo 49 parlamentarų, prieš buvo 8, susilaikė 24. Jau rašėme, kad projektai neišspręs susidariusios probleminės situacijos, tačiau esame principų, atitinkančių Lietuvos 2000 m. ratifikuota Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją, įgyvendinimo pusiaukelėje.

Taip pat nuspręsta kreiptis į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją, kurios funkcija yra formuluoti valstybinės kalbos politikos gaires. Tačiau kaip jaurašėme, Komisija savo išvadoje nurodo, kad kai kurių kategorijų Lietuvos Respublikos piliečių asmenvardžiai asmens dokumentuose galėtų būti rašomi ir nelietuviškais rašmenimis,  todėl tikimės, kad Komisija teigiamai išnagrinės priimtus projektus.

Taip pat reikia priminti, kad Europos Sąjungos piliečiai neprivalo turėti paso. Lietuvos piliečiai patys sprendžia, ar nori turėti pasą, ar asmens tapatybės kortelę. Antras projektas  įstatymo projektas leistų įteisinti įrašą dokumente, kurio asmuo paprasčiausiai gali neturėti.. Be to, įrašas ne pagrindiniame paso puslapyje nenustato asmens tapatybės viešajame gyvenime.

Originalios rašybos klausimas liečia 16 proc. kasmet sudaromų mišrių santuokų (kai vienas iš sutuoktinių yra užsienietis). Be to, ne Lietuvoje per pastaruosius 10 metų gimusių vaikų skaičius išaugo nuo 1 proc. iki 16 proc. 2011 metais, todėl galime pastebėti, kad su šia problema susidūrusių asmenų skaičius taip pat auga.

LR Seimas ketina grįžti prie asmenvardžių klausimų nagrinėjimo rudens sesijoje. EFHR mano, kad tik įstatymas, kuris atsižvelgia į tautinių mažumų ir mišrių santuokų problemas ir poreikius, gali užtikrinti tinkamą žmogaus teisių apsaugos reguliavimą.

EFHR tikisi, kad parlamentarai atkreips dėmesį į žmogaus teisę ne tik išsaugoti originalią savo asmenvardžio formą, tačiau, visų pirmą, į galimybę naudoti ją savo kasdieniame gyvenime.

EFHR