vlkk1Š.m. balandį Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) kreipėsi į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją (VLKK), kurios viena iš funkcijų yra valstybinės kalbos politikos gairių nustatymas.  VLKK buvo pateikti argumentai už atitinkamų teisės aktų, reglamentuojančių asmenvardžių rašybą, priėmima.. Įvyko EFHR ir VLKK atstovų susitikimas, kuriame taip pat buvo kalbama apie š.m. vasario 27 d. Konstitucinio Teismo išaiškinimą, kad asmenvardžių rašyba Lietuvos Respublikos piliečių pasuose yra kalbotyros klausimas, o pagrindinį vaidmenį šioje srityje atlieka VLKK.

EFHR primena, kad 2008 m. Komisija tikino, kad „svetimų kalbų asmenvardžiai nepriklauso lietuvių kalbos sistemai, ir nemano, kad lietuviškuose tekstuose jie turi būti privalomai lietuvinami, kaip nelietuvinami kitų kalbų žodiniai prekių ženklai, įmonių, periodikos leidinių, meno kolektyvų, sporto komandų pavadinimai. Kiekvienoje kalboje funkcionuoja tam tikras kiekis kitų kalbų faktų, tarp jų asmenvardžių ir vietovardžių, bet dėl to nė vienos kalbos sistema dar nesugriuvo“.

Gautame VLKK atsakyme į EFHR raštą, VLKK pirmininkė teigia, kad „Kalbos komisijos nuomone, asmens dokumentuose kai kurių Lietuvos Respublikos piliečių kategorijų vardai ir pavardės galėtų būti rašomi ir nelietuviškais rašmenimis, tačiau konkretūs vertinimai bus pateikti išnagrinėjus minėtų projektų nuostatas“.

EFHR pritaria tokiai Komisijos pozicijai bei tikisi, kad ja bus remiamasi analizuojant įstatymų projektus dėl asmenvardžių rašybos.

Primename, kad įstatymų projektų nagrinėjimas Seime numatytas dar pavasario sesijoje (daugiau apie pirmą ir antrą projektą).

1.0 MiB
142 Downloads
Išsami informacija...

EFHR