enarEuropos žmogaus teisių fondas (EFHR) su dideliu džiaugsmu praneša, kad Fondo paraiška dėl narystės Europos tinkle prieš rasizmą – ENAR (European Network Against Racism) buvo išnagrinėta ir EFHR tapo šio tinklo nariu.

ENAR yra Europos tinklas prieš rasizmą – tarptautinė organizacija, pasisakanti prieš rasizmą ir diskriminaciją bei siekianti lygybės ir solidarumo visiems Europoje.

Tinklas buvo įkurtas 1998 m. Jo misija yra pozityvių pokyčių lygybės srityje iniciavimas visose Europos Sąjungos šalyse-narėse. Nuo įkūrimo ENAR išsiplėtė ir pasiekė labai daug. Visiška lygybė, solidarumas ir gerovė – tai pagrindiniai tinko narių tikslai. Kiekvieną dieną tautinės ir religinės mažumos tampa nusikaltimų aukomis visoje Europos sąjungoje, todėl ENAR veikia siekdamas pagerinti teisinę bazę tiek ES tiek valstybiniuose lygmenyse.

EFHR yra jau ketvirtas ENAR narys iš Lietuvos. Tinklui taip pat priklauso  Lietuvos žmogaus teisių centras, Romų visuomenės centras ir Lygių galimybių plėtros centras.

EFHR džiaugiasi prisijungęs prie šios europinės iniciatyvos bei tikisi reikšmingo bendradarbiavimo.

EFHR