liberties.eu - logoEuropos žmogaus teisių fondas (EFHR) su džiaugsmu pristato ir kviečia susipažinti su nauju puslapiu bei internetine platforma “Europos laisvių platforma“ (ELP). Platformos tikslas yra platesnis žmogaus teisių interesų atstovavimas tiek nacionaliniu, tiek Europos Sąjungos (ES) lygmeniu. ELP siekia dalintis žmogaus teisių klausimais Europoje bei skatina aktyviai dalyvauti internetinėje svetainėje “Liberties.eu”.

ELP tai neformalus Europos pilietines laisves stebinčių nevyriausybinių organizacijų (NVO) tinklas. Šiuo metu tinklą sudaro organizacijos iš Belgijos, Bulgarijos, Čekijos Respublikos, Graikijos, Vengrijos, Airijos, Italijos, Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos, Ispanijos ir Olandijos. Į narių sąrašą planuojama įtraukti organizacijas iš visų 28 ES šalių. Puslapis yra verčiamas į 12 kalbų.

Vienas iš pagrindinių ELP tikslų yra novatoriškas e-dalyvavimo įrankių panaudojimas, tokiu būdu išplečiant pilietinių laisvių organizacijų ir jų narių galimybes. „Liberties.eu“ tikslas yra padėti surinkti reikiamą informaciją bei pateikti ją žmogui jam lengvai prieinama ir suprantama forma. Tinklas taip pat leidžia organizacijoms ir piliečiams kritiškai sąveikauti tarpusavyje, sąmoningai naudojant integruotus socialinės medijos kanalus („Facebook“, „Twitter“, „YouTube“ ir t.t.) bei suteikia forumą, kuriame įvairiausių pažiūrų asmenys iš visos ES gali susirinkti ir dalintis nuomone.

EFHR ragina susipažinti su ELP platforma bei aktyviai dalyvauti žmogaus teisių informacijos sklaidoje virtualioje erdvėje bei  viešajame gyvenime. Taip pat kviečiame bendradarbiauti su EFHR ir prisidėti prie sąmoningos visuomenės formavimo bei švietimo žmogaus teisių tema.

EFHR