483c5d41693336e5d919d2adc1849ae8Š.m. kovo 3 d. Europos žmogaus teisių fondo (EFHR) atstovai dalyvavo Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) organizuotoje konferencijoje, kuri vyko Lietuvos Respublikos Seime.

Konferencijos tema buvo „Jaunimo NVO bendradarbiavimas su vietos savivalda“. Susitikime dalyvavo Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Viceministras, Ministro Pirmininko patarėjas, daugybe savivaldybių, mokslo, verslo ir jaunimo organizacijų atstovų.

Bendradarbiavimas tarp nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir savivaldų yra vienas iš valstybės politikos prioritetų ateinančiais metais. Konferencijos metu buvo aptartos tokio bendradarbiavimo kliūtys bei pasidalinta gerąja praktika, kai savivaldybės bendradarbiaudamos su nevyriausybinėmis organizacijomis pasiekė puikių rezultatų. Daugiau apie tai skaitykite čia.

Nors EFHR nėra jaunimo organizacija, tačiau Fondas patenka į organizacijų, dirbančių su jaunimu, sąrašą. EFHR nuolat organizuoja konkursus, paskaitas ir mokymus bei vykdo projektus jaunimui (pilietinio ugdymo projektas, konkursas „Kaip supranti žmogaus teises“?, dabar įgyvendinamas projektas „Esame panašūs“, išvykos į mokyklas). EFHR džiaugiasi, kad organizacijos turės daugiau galimybių bendradarbiauti su vietos savivaldomis, kadangi tik bendradarbiaudami sektoriai veikia efektyviau, vieningiau ir gali papildyti vienas kitą.