2014-03-04 14.12.40

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) su džiaugsmu praneša, kad tapo Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (LAVA) nariu.

LAVA tęsia buvusio Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo (NAVĮT) veiklą. Asociacijos misija – skatinti atsakingos veiklos plėtrą Lietuvos įmonėse ir organizacijose, prisidėti prie palankių kūrimo sąlygų, siekiant darnaus šalies vystymosi, atstovauti pasaulines iniciatyvas bei formuoti atsakingos veiklos kriterijus.

LAVA taps vienintele didžiausios pasaulyje įmonių ir organizacijų socialinės atsakomybės iniciatyvos Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ (angl. United Nations Global Compact) kontaktine atstovybe Lietuvoje. Viena pagrindinių United Global Compact nuostatų – pagarba žmogaus teisėms versle. LAVA jungia beveik 30 įvairaus tipo įmonių, organizacijų ir firmų Lietuvoje (žr. narių sąrašą). Asociacijos narių veikla ir bendradarbiavimas remsis patirties dalinimusi, bendrų mokymų organizavimu, atsakingo verslo idėjų skatinimu.

logo

Europos žmogaus teisių fondas nuoširdžiai džiaugiasi, kad buvo priimtas į LAVA narių gretas bei tikisi, kad bendradarbiavimas bus sėkmingas ir atvers naujas plėtros ir patirties dalinimosi galimybes.

Su LAVA veikla ir nuostatais galima susipažinti čia.

EFHR