2014_03_27_507Š. m. kovo 27 d. Lenkų kultūros namuose (LKN) vyko filmo  „Prakeikti kariai. Nesutramdomųjų likimai“ („Żołnierze wyklęci. Losy niepokornych” ) peržiūra. Filmo siužetas pasakoja apie 4 karių ginkluotą kovą 1945-1948 metais.

Naudodamasis proga, Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) suorganizavo išvyką į LKN, kad galėtų supažindinti dalyvius su savo veikla, suteikti informacijos apie žmogaus teises ir diskriminaciją, bei atsakyti į iškilusius teisinius klausimus.

Žiūrovai buvo maloniai nustebinti gausybe mokomosios medžiagos, kurią parengė ir išdalino Fondo atstovai. Dalomąją medžiagą sudarė mokomoji Europos Tarybos brošiūra, plakatai bei edukacinė medžiaga apie žmogaus teises. Jaunųjų žiūrovų dėmesį prikaustė EFHR suvenyrai.

Fondo atstovai ragino domėtis klausimais, susijusiais su Lietuvos naryste Europos Sąjungoje (ES) bei Europos Taryboje (ET), supažindino su aktualiomis teisinėmis naujienomis bei Fondo internetiniu puslapiu www.efhr.eu, kuriame galima rasti naujienas apie šiuo metu nagrinėjamas ir jau laimėtas bylas žmogaus teisių srityje, Fondo vykdomus projektus, nemokamai atsisiųsti informacines brošiūras apie ES, ET bei EFHR.

Fondas džiaugiasi, kad turėjo galimybę supažindinti tautinių mažumų atstovus su savo veikla. Matydamas tokį susidomėjimą EFHR organizuos daugiau panašaus pobūdžio išvykų.

Iki susitikimo