7313-248-139-largeŠių metų kovo 19 d. Europos Parlamento Peticijų komitetas nagrinėjo Europos žmogaus teisių fondo (EFHR) peticiją dėl to, kad Lietuvos valdžios institucijos nesilaiko Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

2011 m. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija išsiuntė laišką 26 tūkst. tautinių mažumų atstovams (lenkams, rusams, baltarusiams) informuojant apie Švietimo įstatymo pakeitimus. Raštas buvo išsiųstas įvairiomis tautinių mažumų kalbomis, su daugybe gramatinių ir rašybos klaidų, rašto stiliumi netiesiogiai įžeidžiant tautines mažumas.

EFHR pateikė skundą LR Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir prokuratūrai. Inspekcija atmetė EFHR skundą, tačiau pripažino, kad turint duomenis apie mokinio mokymosi ir gimtąją kalbas, galima daryti prielaidą apie jo etninę kilmę. 2011 m. lapkričio 15 d. Inspekcija ministerijai pateikė oficialią rekomendaciją, kurioje pabrėžiama, kad „…ateityje prieš naudojant Registre tvarkomą informaciją apie mokinio mokymosi ir gimtąja kalbas vertinti jų naudojimo būtinumą ir atitikimą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo“.

Atsižvelgiant į Lietuvos valstybinių institucijų pasyvumą ir adekvačios reakcijos stoka, EFHR pateikė peticiją Europos Parlamento Peticijų komitetui.

Per peticijos nagrinėjimą EFHR atstovavusi advokato padėjėja Evelina Baliko atkreipė Komisijos dėmesį į tai, jog niekas neišreiškė sutikimo, kadjų ypatingi asmens duomenis būtų atskleisti ir naudojami tokiu būdu.

EFHR nuomone, toks Ministerijos elgesys, kaip ir valstybinių institucijų neveiklumas, demonstruoja tiesioginį Direktyvos 95/46/EB 8 str. pažeidimą.

Peticijų komitetas nusprendė toliau nagrinėti EFHR peticiją. Be to, Europos Komisija pranešė, kad atliks gilesnę bylos bei ypatingų asmens duomenų tvarkymo Lietuvoje analizę.

[hana-flv-player video=“http://efhr.eu/hdd/VOD_20140319_EN.mp4″ width=“650″ description=““ player=“5″ autoload=“true“ autoplay=“false“ loop=“false“ autorewind=“true“ skin=“functional“ /]

181.5 KiB
108 Downloads
Išsami informacija...

EFHR