IMAG0003Š.m. kovo 15 d. Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) organizavo paskaitą apie tautinių mažumų padėtį Lietuvoje. Paskaita buvo skirta 20 studentų ir 2 dėstytojams iš Chemnitz Politechnikos Universiteto Vokietijoje. Europos studijų programos studentai rengia projektą apie tautines mažumas Lietuvoje ir nusprendė susitikti su EFHR atstovais, kadangi tai viena aktyviausių organizacijų, veikiančių šioje srityje.

Paskaitą pradėjo Edita Urbanovič, trumpai pristatydama EFHR veiklą tautinių mažumų srityje. Vėliau advokato padėjėja Evelina Baliko pasakojo apie mažumų situaciją Lietuvoje ir akcentavo problemas, su kuriomis susiduria tautinių mažumų atstovai, t.y. tautinių mažumų teisės kasdieniame gyvenime, teisėkūros bei tautinių mažumų teises ginančių institucijų stygius. Be to, buvo pristatyti konkretūs pavydžiai ir nagrinėtos ar dar nagrinėjamos teisinės bylos. Apie galimybę atlikti praktiką EFHR kalbėjo praktikantas Julio Tavares (daugiau informacijos)

Tautinių mažumų klausimas susilaukė didelio susidomėjimo, svečiai uždavė daugybė klausimų. Studentai neslėpė savo nuostabos dėl problemų, su kuriomis susiduria tautinių mažumų atstovai Lietuvoje, ypač dėl ribojimų vartoti gimtąją kalbą. Verta pabrėžti, kad prieš vizitą Lietuvoje, studentai susitiko su Lenkijos Užsienio reikalų ministrų bei kitomis organizacijomis, veikiančiomis tautinių mažumų srityje.

EFHR džiaugiasi, kad kitų Europos šalių studentai domisi mažumų padėtimi Lietuvoje. Ateityje su malonumu organizuosime daugiau panašių paskaitų.

EFHR