vlkk1Vasario 27 dieną LR Konstitucinis Teismas (KT) pagaliau pripažino, kad asmenvardžių rašyba Lietuvos Respublikos piliečių pasuose yra kalbotyros klausimas. Pagrindinį vaidmenį šioje srityje atlieka Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK), kurios viena iš pagrindinių funkcijų yra valstybinės kalbos politikos gairių nustatymas.  Be to, į VLKK nuomonę turi būti atsižvelgiama visada, kai yra sprendžiamas asmenvardžių rašybos pasuose klausimas.

Pagrindinis Konstitucinio Teismo išaiškinimas yra, kad ne lietuviški vardai ir pavardės gali būti užrašomi ne tik lietuviškais rašmenimis, bet gali būti naudojami taip pat ir kiti lotynų abėcėlės simboliai, kurie dera su lietuvių kalbos tradicija ir nepažeidžia lietuvių kalbos savitumo.

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) primena apie anksčiau skelbtą Komisijos poziciją dėl asmenvardžių rašybos. Komisija teigė, kad nelietuviški asmenvardžiai nėra lietuvių kalbos sistemos dalis, tad jie neturėtų būti lietuvinami. Kaip pavyzdį Komisija pateikė nelietuviškų įmonių pavadinimus, prekių ženklų, periodinių leidinių, meno kolektyvų pavadinimus. Be to, 2008 m. sausio 14 dienos VLKK pranešime buvo teigiama, kad originalių asmenvardžių rašyba dar nepakenkė ir nesunaikino jokios kalbos sistemos.

Atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę EFHR tikisi, kad ir toliau VLKK palaikys pozityvius pokyčius reglamentuojant kalbines teises. Fondas jau ne kartą rašė, kad originalios asmenvardžių rašybos problema tampa vis aktualesnė ne tik tautinių mažumų atstovams, bet ir tiems Lietuvos piliečiams, kurie sudarė santuoką su užsieniečiu.

Daugiau informacijos apie asmenvardžių rašybą galima rasti EFHR tinklapyje. EFHR taip pat siūlo nemokamą teisinę konsultaciją ir pagalbą šioje srityje.

EFHR