Address-book-748x400Tarptautinis nevyriausybinių organizacijų tinklas “UNITED for Intercultural Action” ( liet. Vieningai už tarpkultūrinę veiklą), išleido naujausią adresų knygą, kurioje yra įrašyti nevyriausybinių organizacijų adresai iš visos Europos, kurios veikia prieš rasizmą, nacionalizmą, gina tautinių, etninių mažumų, bėglių ar emigrantų teises, prisijungia prie tolerancijos skatinimo akcijų ir t.t. Į organizacijų sąrašą buvo įtrauktas taip pat Europos žmogaus teisių fondas (EFHR).

 “Europos adresų knygoje prieš rasizmą” galima rasti 2400 nevyriausybinių organizacijų iš visos Europos sąrašą. Organizacijos buvo renkamos pagal specialius kriterijus. Tarp kitko buvo vertinamas kiekvienos organizacijos veiklos mastas prieš diskriminaciją savo regionuose. Viena pagrindinių leidinio idėjų yra antidiskriminacinio judėjimo Europoje bei nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimo stiprinimas, skatinant toleranciją kiekvienos šalies visuomenėje bei visoje Europoje.

EFHR darbuotojai bei savanoriai jau nekartą dalyvavo mokymuose bei konferencijose, kurias organizavo “UNITED” (http://lt.efhr.eu/2013/11/07/efhr-sudalyvavo-united-konferencijoje-jau-trecia-karta/). EFHR biure taip pat galima gauti “UNITED” informacinę medžiagą ( lankstinukų, plakatų, lipdukų, atvirukų), kuri dažnai būdavo dalinama organizacijos iniciatyvų metu.

Daugiau apie „UNITED” galima pasiskaityti anglų kalba jų internetiniame puslapyje, kur taip pat galima užsisakyti naujausią organizacijų adresų knygą prieš rasizmą: http://www.unitedagainstracism.org/blog/2014/01/08/2014-address-book/. „UNITED“ puslapyje taip pat galima rasti nevyriausybinių organizacijų iš visos Europos adresus su trumpu jų veiklos aprašymu.

EFHR