pasasEuropos žmogaus teisių fondas (toliau – EFHR) džiaugiasi galėdamas pranešti, kad pasikeitė vardų ir pavardžių rašymo originalo kalba taisyklės Lietuvos Respublikos oficialiuose dokumentuose. Šias taisykles nustato Valstybinė lietuvių kalbos komisija. EFHR daug kartų ėmėsi veiksmų, norėdamas pabrėžti šių taisyklių keitimo poreikį.

Nuo šių metų spalio mėnesio Lietuvos Respublikos nacionaliniai įstatymai leidžia rašyti nelietuviškus vardus ir pavardes originalo kalba taip pat oficialiuose dokumentuose. Prieš tai tokia galimybė buvo numatyta tik rašant pavardes mokslinėje literatūroje, reklamos, informaciniuose leidiniuose bei specialiuose tekstuose. Pakeitimai buvo įvesti Lietuvių kalbos komisijos nutarimu, Rašybos ir skyrybos nuostatose 3.2 punkte. Kalbos komisijos pirmininko pavaduotoja J. Palionytė teigia, kad Lietuvos įstaigose buvo atlikti tyrimai, kurie parodė, kad nelietuviškų pavardžių rašymas nesukelia jokių rūpesčių įstaigų darbuotojams. Tyrimo rezultatai paskatino teisiškai sureguliuoti nelietuviškų vardų ir pavardžių rašymą oficialiuose dokumentuose.

Pakeitimai taikomi užsienio valstybių piliečių, o ne Lietuvos Respublikos piliečių nelietuviškų vardų ir pavardžių rašymui. Vardai ir pavardės originalo kalba gali būti rašomi oficialiuose dokumentuose. Oficialiais dokumentais komisija pripažįsta sutartis, pažymėjimus, valstybinių ir visuomeninių institucijų teisės aktus itt (http://www.vlkk.lt/lit/2226). Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimą skaitykite: http://vlkk.lt/lit/104534 .

Tačiau pavardžių rašymas nėra liberalizuotas asmens tapatybės dokumentuose. Kalbos komisija padarė išvadą, kad negalima priimti dokumento, kuris prieštarautų 1999 m. spalio 21 d. Konstitucinio teismo sprendimui, kuriame skelbiama, kad „pase vardai ir pavardės rašomi valstybine kalba“. EFHR anksčiau vedė bylas dėl vardų ir pavardžių rašymo originalo kalba. Fondas kreipėsi į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją taip pat dėl galimybės talpinti reklamas užsienio kalbomis, o taip pat vedė bylas, susijusias su nelietuviškų rašmenų naudojimu viešai arba tikriniuose pavadinimuose (byla dėl banderolių, automobilių registracijos numerių, ir tt.). Fondo tinklapyje http://efhr.eu  taip pat galima rasti informaciją, reikalingą pateikti prašymą dėl vardo ir pavardės pakeitimo.

EFHR