IMAG0300

Š. m. gegužės mėn. Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) vedė paskaitas žmogaus teisių tema. Paskaitas klausė  10-12 klasių moksleiviai, tiek iš Vilniaus, tiek iš Vilniaus rajono lenkiškų mokyklų.

Mokymus vedė dr Łukasz Wardyn – žmogaus teisių ir tautinių mažumų reikalais užsiimantis tarptautinės teisės ekspertas. Paskaitų metu buvo aptarti pagrindiniai klausimai, tokie kaip demokratijos ir jossąvoka šiuolaikiniame pasaulyje, rinkimų reikšmė buvimo aktyviu piliečiu svarba. Taip pat buvo aptarti žmogaus teisių klausimai ir pilietinių vertybių sampratos: gera reputacija bei lygybė įvairiais pagrindais.

Be to, moksleiviai turėjo galimybę sužinoti apie EFHR veiklą, jos laimėtas ir šiuo metu vedamas bylas, o taip pat apie galimybę tapti savanoriu Fonde. Taip pat sužinojo apie savanorystės svarbą ir jos naudą, t. y. naujų įgūdžių, profesinės ir gyvenimo patirties įgijimas, taip pat naujų pažinčių, naudingų tolesnėje profesinėje veikloje, užmezgimas..

Paskaitos vyko Jono Pauliaus gimnazijoje, Simono Konarskio vid. m-kloje, Kunigo Juzefo Obrembskio vid. m-kloje Maišiagaloje bei J.I. Kraševskio vid. m-kloje Vilniuje.

O

Moksleiviams ir mokykloms buvo išplatinti lankstinukai ir kita informacinė medžiaga apie žmogaus teises bei Europos Tarybos brošiūros. Brošiūra buvo parengta siekiant atkreipti ypač jaunų žmonių dėmesį į pagrindinius klausimus, svarstomus Europos Taryboje, o visų pirma į tokius kaip pagarba demokratijai, teisingumas, demokratinis pilietiškumas, sportas be smurto, gamta, kultūra, sveikatos apsauga. Kiekviena tema yra pateikiama paprastai ir praktiškai. Be to, skaitytojas gali pasinaudoti sąrašu, kuriame yra pavaizduotos  47 valstybės narės,  jų sostinės ir valstybių vėliavos (brošiūras galima parsisiųsti čia) .

Dėkojame mokyklų direktoriams ir mokytojams už pakvietimą. EFHR tikisi, kad paskaitų ciklas nėra uždarytas ir jau netrukus bendromis jėgomis bus suorganizuota dar kelios paskaitos. Visus suinteresuotus prašome kreiptis į EFHR.

EFHR