Prems145212_2013_LT-1Europos Tarybos (ET) prašymu Europos žmogaus teisių fondas parengė naujas ET mokomasias brošiūras „47 šalys ir viena organizacija… Europos Taryba“ lietuvių ir lenkų kalbomis. Brošiūra buvo parengta siekiant atkreipti ypač jaunų žmonių dėmesį į pagrindinius aspektus, svarstomus Europos Taryboje, o visų pirma į tokius kaip pagarba demokratijai, teisingumas, demokratinis pilietiškumas, sportas be smurto, gamta, kultūra, sveikatos apsauga. Kiekviena tema pateikiama paprastai ir praktiškai. Be to, skaitytojas gali naudotis sąrašu, kuriame yra pavaizduotos  47 valstybės narės, jų jų sostinės ir vėliavos.

Jaunimo švietimas tokiomis temomis kaip žmogaus teisės, demokratija ir Europos struktūra, kurios yra sudėtingos ir nešančios su savimi daug iššūkių gali pasirodyti šiandien sunkia užduotimi. Tačiau informacija šia tema, pateikta brošiūroje, yra prieinama net jauniausiems skaitytojams.

Nors brošiūra yra skirta visų pirma vaikams, visgi  ji gali būti labai vertinga mokytojams, kurie nori suteikti moksleiviams žinių apie juos supantį pasaulį.

Mes tikimės, kad brošiūra „47 šalys ir viena organizacija… Europos Taryba “  bus naudinga visiems skaitytojams, kurie domisi Europos ir žmogaus teisių apsaugos klausimais.

Visus norinčius gauti nemokamą leidinį, prašome kreiptis į Fondą.

5.2 MiB
179 Downloads
Išsami informacija...

5.2 MiB
163 Downloads
Išsami informacija...

EFHR