VarennesLietuvoje lankėsi vienas iš žymiausių specialistų žmogaus teisių apsaugos srityje – profesorius Fernand de Varennes. Jis  yra vienas iš geriausių pasaulyje ekspertų žmogaus kalbinių teisių klausimais. Garsiausi profesoriaus darbai, už kuriuos buvo apdovanotas tai: „Kalba, mažumų ir žmogaus teisės” (1996 r.), o taip pat „Mažumų teisės ir kalbos vadovas“ (2001 m.).

Profesorius objektyviai pakomentavo susiklosčiusią sudėtingą lenkų tautinės mažumos padėtį Lietuvoje. Pabrėžė,  kad Lietuva ratifikavo Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją, kurioje yra nuostata, reglamentuojanti gatvių ženklinimą. Remiantis šia nuostata, vietovėse, kuriose sutelkta didžioji tautinės mažumos atstovų dalis, valstybės turi dėti pastangas bei nurodyti gatvių pavadinimus atitinkama kalba. Kadangi ratifikuota pagrindų konvencija yra neatskiriama Lietuvos teisės dalis, vienintelė ir nenuginčijama išvada – Lietuvos valdžios institucijos turėtų gerbti Konvencijoje numatytas teises.

Be to, prof. Fernand de Varennes pabrėžia, kad ši Konvencija taikoma tik istorinių mažumų ir tradicinių žmonių grupių atžvilgiu. Tuo tarpu emigrantai, kaip pvz. lietuviai Londone arba lenkai Dubline pagal Konvencijos nuostatas, nėra laikomi tautinėmis mažumomis,. Todėl tam, kad tautinės mažumos atstovai galėtų kreiptis dėl šio teisės akto įgyvendinimo, privalo sudaryti ne mažiau kaip 10%  tam tikros teritorijos gyventojų. Emigrantai nesudaro reikalaujamo gyventojų procento ir todėl jie nėra laikomi tautinėmis mažumomi. O lenkų bendruomenė, ypač kai kuriuose Vilniaus rajono miesteliuose ar kaimuose dažnai sudaro šios vietovės gyventojų daugumą arba skaičius gali viršyti net 50%.

 Žmogaus teisės nacionalinėje šalių teisėje nebūtinai sutampa su tomis, kurios yra nurodytos tarptautinėje teisėje. Tarptautinėje teisėje kalbama apie pagrindines, pamatines žmogaus teises, kurios negali būti ignuorojamos. Profesorius taip pat pažymi, kad  pagrindiniais žmogaus teisių pažeidėjais tarptautinėje teisėje dažnai tampa valstybės, jų valdžia. Šalys ratifikuoja tarptautines sutartis dėl žmogaus teisių, tačiau įsipareigojimai pagal susitarimus lieka ant popieriaus.

Europos Žmogaus Teisių Fondo nuomone, žymaus žmogaus teisių eksperto apsilankymas gali paskatinti Lietuvos valdžios institucijas, persvarstant savo poziciją dėl tautinių mažumų teisių Lietuvoje, tame tarpe, imtis iniciatyvos priimti naują įstatymą dėl tautinių mažumų teisių apsaugos.

Fondas visapusiškai palaiko profesoriaus argumentus ir mano, kad Lietuva privalo kuo greičiau įvykdyti laisva valia prisiimtus įsipareigojimus tautinių mažumų atžvilgiu. EFHR nuomone 10% skaitinė riba, remiantis kuria apibrėžiamos kalbinės teisės  tam tikroje vietovėje, yra tinkamiausia ir turėtų būti pritaikyta Lietuvoje.

Profesorius Fernand de Varennes 1988 m. įgyjo  teisės bakalauro laipsnį Kanadoje, o teisės magistro laipsnį – Londono ekonomikos ir politinių mokslų institute. Daktaro laipsnis buvo įgytas 1996 metais Mastrichto universitete Olandijoje.

F. Varennes – pirmojo LL.M (lot. Legum Magister – tarptautiniu mastu pripažįstamas teisės magistro laipsnis) mokyklos įkūrėjas žmogaus teisių srityje. Mokslininkas yra dėstęs studentams Europoje, Azijoje, Šiaurės Amerikoje ir Australijoje. Jis yra patariamasis narys įvairiuose pasaulio tyrimų centruose, mokslininkas yra daugiau kaip 150 įvairių mokslinių straipsnių ir knygų autorius. Šiuo metu rašo naują knygą apie kalbines teises ir trijų tomų knygų seriją etninių ir tarptautinių konfliktų klausimais.

EFHR

179.7 KiB
173 Downloads
Išsami informacija...