projects_projects_klientai_grtPo to, kai EFHR kreipėsi su prašymu į Gyventojų registro tarnybą prie VRM, EFHR gavo raštą su statistiniais duomenimis sąrašu dėl Lietuvoje įregistruotų nelietuviškų pavardžių. Pasirodo statistiniai duomenys ne mažiau stulbinantys negu ankstesni Remiantis neseniai gautu raštu, Lietuvoje galima įregistruoti vardus ir pavardes su x ir q raidėmis, kaip pvz.: Alexander, Oxana, Lacroix.

Tokie statistiniai duomenys dar labiau patvirtina EFHR požiūrį, kad asmenvardžiai neturi būti sulietuvinami. Viena pagrindinių kiekvieno piliečio teisių yra teisė į originalią savo vardo ir pavardės rašybą. Kiekviena valstybė turi gerbti tokią teisę ir užtikrinti tinkamas tos teisės naudojimosi galimybes. Tautinių mažumų ir šioms tautinėms mažumoms priklausančių asmenų teisių ir laisvių apsauga yra neatsiejama tarptautinės žmogaus teisių apsaugos dalis. Todėl remiantis Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija „Šalys įsipareigoja pripažinti kiekvieno tautinei mažumai priklausančio asmens teisę savo pavardę (tėvo vardą) ir vardą (vardus) vartoti mažumos kalba bei teisę į tai, kad jie būtų oficialiai pripažinti pagal Šalių teisinėse sistemose nustatytas sąlygas“ (11 str.).

Tai reiškia, kad šalys narės gali naudoti savo valstybinės kalbos abėcėlę tautinei mažumai priklausančio asmens pavardės garso įrašui. Asmenis, kurie buvo priversti atsisakyti originalios savo pavardės rašybos, turi turėti galimybę tokia teise pasinaudoti iš naujo. Suprantama, kad šalių teisinės sistemos šiuo atžvilgiu bus suderintos su tarptautiniais tautinių mažumų apsaugos principais.

EFHR skatina visus suinteresuotuosius asmenis pasinaudoti galimybe pakeisti neteisingai užrašytus nelietuviškus vardus ir pavardes, raidžių kombinacijas bei dvigubas raides, remiantis Gyventojų registre jau įregistruotais vardais ir pavardėmis (daugiau informacijos: http://lt.efhr.eu/vardas/).

Atsižvelgiant į tai, EFHR organizuoja informacinį susitikimą „Kaip pakeisti vardą ir pavardę – instrukcija žingsnis po žingsnio“, kurio metu bus išsklaidytos abejonės dėl vardo ir/arba pavardės pakeitimo. Susitikimas įvyks vasario 15-ąją apie 18 valandą, Vilniaus lenkų kultūros namuose Naugarduko g. 76, 305 salėje. Susitikimas nemokamas.

Keli Gyventojų registro tarnybos duomenimis Lietuvoje įregistruotų vardų ir pavardžių pavyzdžiai: 

ALEXANDER, MAXIM, ALEXEY, ALEXANDRA, OXANA, ALEX, LACROIX

Tekstas verstas Jarosław Stefaniak atliekant praktiką Europos žmogaus teisių fonde, www.efhr.eu. www.efhr.eu