Asmuo, norintis pasinaudoti šia teise, privalo kreiptis į Civilinės metrikacijos skyrių (CMS) pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. CMS sąrašą rasite čia: https://mepis.vrm.lt/web/mepis/kontaktai

Prašymą dėl vardo pakeitimo (paraiška dėl pavardės turi būti pateikta raštu) taip pat galima pateikti internetu pasinaudojus MEPIS sistema (https://mepis.vrm.lt).

Į CMS reikia pateikti užpildytą formą (www.efhr.eu/prasymas) bei šiuos priedus:

  1. Asmens tapatybę patrirtinantį dokumentą (išskyrus tuos atvejus, kada jis nėra išduotas nepilnamečiui vaikui);
  2. Dokumentą pagrindžiantį pareiškėjo prašymą. EŽTF siūlo pridėti:
  3. 2007 m. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą Johansson prieš Suomiją (paraiškos Nr. 10163/02) (www.efhr.eu/judgment), remiantis kuriuo, jeigu gyventojų registre jau įregistruoti tam tikri vardai ir nenustatyta jokio neigiamo poveikio kultūrinio ir kalbinio tapatumo išsaugojimui, tai nėra jokio pagrindo atsisakyti įregistruoti tokį vardą.
  4. Raštą iš Gyventojų registro tarnybos, patvirtinantį duomenų apie nelietuviškų vardų ir pavardžių įrašų egzistavimą (http://www.efhr.eu/laiškas).

Papildomai asmuo norėdamas pakeisti pavardę privalo įrodyti, kad šią pavardę turėjo jų protėviai pateikiant atitinkamus dokumentus (gimimo, santuokos arba mirties). Tuo atveju, jei jų nėra, galima pateikti paraišką informuojant apie tai.

Vardo ir pavardės pakeitimo mokestis yra 42 litai (mokamas tada, jei buvo priimtas teigiamas sprendimas).

Tuo atveju, kai prašymas buvo išnagrinėtas, CMS išduoda vardo arba pavardės pakeitimo liudijimą, o taip pat atitinkamai pakeistus civilinės būklės aktų įrašus. Toks liudijimas – pakankamas vardo ar pavardės pakeitimo įrodymas, t.y. institucijos privalo užtikrinti, kad toks pakeitimas nesukeltų Jums jokių problemų paveldint palikimą, banke ar asmeniniame gyvenime.

Europos žmogaus teisių fondas kviečia pasinaudoti galimybe pakeisti neteisingai įrašytus vardus bei pavardes turinčius nelietuviškas raides, pasitelkiant raidžių kombinacijas bei dvigubas raides, kurios jau buvo įregistruotos Gyventojų registre. Tuo atveju, jei gavote neigiamą atsakymą, EŽTF siūlo nemokamą teisinę pagalbą, užginčydamas tarnybos sprendimą teisme.

Fondas primena, jog pateikiant prašymą, reikia paprašyti jo pateikimo patvirtinantį dokumentą, o taip pat nepalikti dokumentų originalų (prieškarines gimimo metrikas ir pan.) Plačiau dėl teisinės pagalbos suteikimo rasite čia (http://www.efhr.eu/download/ulotki/Centrum_Pomocy_Prawnej.pdf).

EFHR siūlo nemokamą teisinę pagalbą šioje srityje. Susisiekti su EFHR galima el.paštu: imie@efhr.eu arba telefonu +37069150822. Plačiau svetainėje www.efhr.eu.

Žemiau skelbiame taip pat Europos žmogaus teisių fondo parengtus atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus ir abejones susijusias su vardo ir pavardės keitimu.

Dažniausiai užduodami klausimai ir kylančios abejonės ir atsakymai

1) Bijau, kad po pavardės pakeitimo, būsiu diskriminuojamas. Kam man problemos?

Beveik 8800 žmonių Lietuvoje vardų ir pavardžių rašyba susideda iš kombinacijų: “rz”, “czy”, ir “sz” bei dvigubų raidžių, pavyzdžiui, “nn” ir “tt”, kurios nėra lietuviškos. Prisijunk prie jų! Jei jums ligi šiol neiškilo problemų su diskriminacija, kodėl turėtų jų atsirasti po vardo ir pavardės pakeitimo?

2) Noriu pasikeisti vardą ir pavardę, bet esu kreipęsis dėl žemės grąžinimo. Bijau, kad po pakeitimų dokumente prarasiu teisę į žemę ar palikimą.

Vardo ir/ar pavardės keitimas neturi jokios įtakos jūsų teisėms, juolab – jūsų teisėms į nuosavybę. Kuomet pasikeisite vardą ir/ar pavardę, jums bus išduoti atitinkami dokumentai, patvirtinantys vardo ir/ar pavardės pakeitimo faktą. Dokumentas yra pripažįstamas visose Lietuvos įstaigose. Ar pažįstate ką nors, kas susidūrė su kokiais nors sunkumais, pakeitęs pavardę po santuokos?

3) Aš noriu pasikeisti vardą ir pavardę, tačiau nenoriu keisti visų dokumentų, kadangi tai sukelia tam tikrų problemų: brangu bei ilgas dokumentų keitimo procesas.

Visi civilinės būklės įrašai (santuokos liudijimas, gimimo liudijimas) bus pakeisti. Mokestis už pakeitimą siekia tik 42 litus ir tai turės reikšmę Jūsų nepilnamečiams vaikams. Tai leis sugrįžti prie originalios Jūsų pavardės rašybos. Į Jūsų prašymą bus atsakyta per 2 mėnesius. Dėl tolimesnių juridinių veiksmų nemokamą teisinę pagalbą teikia EŽTF. Institucija išduos Jums atitinkamą dokumentą patvirtinantį vardo ir/ar pavardės pakeitimo faktą. Dokumentas bus pripažįstamas visose Lietuvos įstaigose. Remiantis išduotu dokumentu, atitinkamos institucijos keičia vardus ir pavardes dokumentuose (vairuotojo teisės, sąskaitos banke ir t.t.). Kas liečia brandos atestatą, tai jo keisti nereikia, nes pakaks patvirtinimo, gauto iš Civilinės metrikacijos skyriaus (CMS).

4) CMS nenori priimti mano paraiškos aiškindama, kad paraiška su neteisėtu įrašu yra negalima.

Jūs turite reikalauti raštiško atsakymo, kuriame būtų išdėstytos priežastys, kodėl buvo atmestas prašymas. Gavę atsakymą, skubiai susisiekite su EŽTF, kuris siūlo nemokamą teisinę pagalbą dėl Jums nepalankaus sprendimo.

5) Jau praėjo du mėnesiai nuo paraiškos įregistravimo, bet jokio atsakymo nesulaukiau. Ką daryti?

Prašymo svarstymo terminas gali būti pratęstas iki 4 mėnesių. Apie termino pratęsimą pareiškėją būtina informuoti. Jeigu negaunate atsakymo po galutinio termino, turite susisiekti su CMS, kuriame buvo pateiktas prašymas tam, kad gelėtumėte susipažinti su sprendimu. Jei negaunate atsakymo, EŽTF siūlo nemokamą teisinę pagalbą ruošiant atitinkamą skundą.

6) Atsakymas neigiamas. Ką daryti?

Tokiu atveju privalote skubiai susisiekti su EŽTF dėl tolimesnių veiksmų. EŽTF teikia nemokamą teisinę pagalbą skundžiant tokį sprendimą.

7) Jei aš keičiu savo pavardę, kas įvyks su mano žmonos ir vaikų pavardėmis?

Prašyme jūs galite prašyti, kad visiems nepilnamečiams vaikams būtų pakeistos pavardės. Tai reiškia, jog pakeista vieno iš tėvų pavardė automatiškai pakeičia ir vaikų pavardes ir tam nereikia teikti jokios papildomos prašymo. Sutuoktinio pavardė pasikeis, kuomet bus pakeista prašymą pildžiusio sutuoktinio pavardė.

8) Neturiu dokumentų, kurie patvirtintų pavardės rašybą.

Raštiški įrodymai dėl protėvių pavardės yra būtini tik tuomet, kai yra keičiama pavardė (keičiant vardą to nereikia). Jei jūs neturite jokių tėvų įrašų, jūs turite teisę prašyti, kad įstaiga surinktų duomenis savarankiškai. Tokiu atveju prašymo svarstymo terminas gali būti pratęstas iki 4 mėnesių. Jeigu turite kokių nors klausimų, prašome susisiekti su EŽTF.

9) Kur galima užpildyti paraišką, kad būtų pakeisti mano vardas ir/ar pavardė?

Kandidatas turi susisiekti su CMS pagal savo gyvenamąją vietą. CMS sąrašas pateiktas čia: https://mepis.vrm.lt/web/mepis/kontaktai

10)  Ar aš asmeniškai privalau pateikti prašymą pakeisti vardą ir/ar pavardę?

Paraiška gali būti registruojama asmeniškai arba su įgaliojimu. Įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.