Europos žmogaus teisių fondas pagaliau įrodė, kad Europos Sąjungos Pagrindinių Teisių Agentūra neteisingai interpretavo tyrimo rezultatus, kuriuos atliko Darbo ir Socialinių Tyrimų Institutas.

Savo atsakyme į Fondo raštą dėl 2010 metų ataskaitos, Agentūra sutiko su mūsų pastabomis. Iš Agentūros ataskaitos matyti, kad „Lietuvoje 42% tyrime dalyvavusių tautinių mažumų atstovų susidūrė su sunkumais darbo rinkoje dėl nepakankamo lietuvių kalbos mokėjimo“.

Tačiau pats Institutas vienareikšmiškai patvirtino Fondui, kad Agentūros ir politikų pateiktas tyrimų rezultato interpretavimas yra klaidingas. Institutas pabrėžė, kad sociologinio tyrimo rezultatai negali būti interpretuojami atskirai netsižvelgiant į bendrą tyrimo kontekstą, užduodamų  klausimų sudėtingumą bei tyrimo tikslą. Šio tyrimo tikslas buvo įvertinti mažumų padėtį darbo rinkoje, nors tarp respondentų vyravo vyresnio amžiaus žmonės. Institutas taip pat sutiko su Fondo nuomone, kad vyresnio amžiaus respondentai baigė mokyklą iki nepriklausomybės atkūrimo, todėl jų lietuvių kalbos žinios yra silpnesnės (daugiau informacijos: http://www.efhr.eu/2011/03/28/europos-zmogaus-teisiu-fondas-irode-kad-lietuvos-valdzios-cituojami-tyrimo-rezultatai-neatitinka-tikroves/?lang=lt).

Agentūra sutiko, kad žodžių junginys „susidūrė su sunkumais“ gali būti susijęs su atskirais tautinių mažumų atstovais, o ne su bendru suvokimu apie tautinių mažumų padėtį. Be to užtikrino, kad ištaisys klaidas ataskaitoje, siekiant išvengti nesusipratymų šioje srityje, o taip pat, kad negalėtų būti neteisingai perskaityta ateityje.

Primename, kad šis nesusipratimas buvo viena iš priežasčių dėl kurios 2011 m. kovo 17 d., Lietuvos Respublikos Seimas priėmė naują švietimo įstatymą įvedant papildomą mokymą lietuvių kalbą. Nustebino ir tai, kad  2011 m. vasario 22 d. Lietuvos  Užsienio Reikalų Ministras A.Ažubalis savo pasisakyme citavo Agentūros, o  ne pagrindinio šaltinio – Instituto rezultatus.

Fondui yra labai malonu, kad po daugiau nei pusantrų metų susirašinėjimo su Agentūra, ką tik gautame atsakyme, Agentūra su mumis sutiko ir užtikrino, kad ištaisys klaidas 2010 m. ataskaitoje. Taip pat tokių veiksmų Fondas tikisi iš Lietuvos valdžios institucijų ir žiniasklaidos, kurie daug kartų rėmėsi klaidingu tyrimo rezulatų interpretavimu.

Europos Žmogaus Teisių Fondas

335.4 KiB
193 Downloads
Išsami informacija...