Europos žmogaus teisių fondas naujai pažiūrėjo į ministro Gintaro Steponavičiaus raštą, išsiųstą vaikų, kurie lanko tautinių mažumų mokyklas Lietuvoje, tėvams

Š.m. rugpjūčio mėn. daugiau kaip 26 tūkst. žmonių iš LR švietimo ir mokslo ministro gavo raštą, kuriame jis informavo apie naujausius švietimo įstatymo pakeitimus bei įrodinėjo apie jų teikiamą naudą. Be daugybės lenkų aplinkoje sukeltų diskusijų, mažai kas susimastė, kodėl šis laiškas buvo siųstas asmeniškai ir svarbiausia, kas ministrui atskleidė gavėjų asmens duomenis. Be kitų pažeidimų, kaip pvz. raštas surašytas neoficialiąja kalba, nerimtas rašto traktavimas (daugybė ortografijos, gramatikos ir stilistikos klaidų) – būtent šis aspektas sukėlė didžiausią Fondo susidomėjimą, nes siųsti laiškus tautinės mažumos atstovams, ypač adresuotus nepilnamečiams asmenims, prieštarauja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 str., kuriame kiekvienam garantuojama teisė į savo privataus ir šeimos gyvenimo, savo būsto ir korespondencijos pagarbą, bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 8 str., kuriame užtikrinama teisė į su juo susijusių asmens duomenų apsaugą.