Mokymų dalyviai, nuotrauka: Eszter Gordon

Mokymų dalyviai, nuotrauka: Eszter Gordon

Žurnalistikos, fotografavimo, filmavimo ir internetinės svetainės kūrimo įgūdžių tobulinimas – šių srities žinių ir praktinės informacijos galėjo įgyti II-ojo Tarptautinių žurnalistikos seminarų Budapešte dalyviai. Mokymuose dalyvavo lenkų tautybės jaunuoliai iš Didžiosios Britanijos, Ispanijos, Ukrainos, Kroatijos, Rusijos, Vengrijos, o taip pat du jaunuoliai iš Lietuvos: Beata Naniewicz i Rajmund Klonowski, Europos žmogaus teisių fondo savanoriai.

Dalyviai ne tik pagerino savo įgūdžius rašyti naujienas, apžvalgas, interviu, fotografuoti, filmuoti ir montuoti filmus, bet ir susitiko su Lenkijos Respublikos ambasados konsulinių reikalų departamento vadovu, patarėja Anna Derbin ir Lenkijos instituto Budapešte direktoriumi Arkadiusz Bernaś. Be visa ko, dalyviai grožėjosi Budapeštu, integravosi, mezgė naujus ryšius ir dalinosi patirtimi bei žiniomis.

http://polonianova.wordpress.com/ – taip atrodo galutinis mokymų „produktas“. Šioje svetainėje pateikiami visi dalyvių darbai, informacija apie dalyvius ir dėstytojus bei kita lenkų tautybės žurnalistams iš viso pasaulio naudinga informacija. Šią internetinę svetainę mokymų dalyviai kartu su dėstytojais sukūrė per rekordiškai trumpą laiką.
Tarptautiniai žurnalistikos seminarai skirti jauniems lenkų tautybės žurnalistams – tiems, kurie jau dirba žurnalistikos srityje ir tiems, kurie dar tik ketina bendradarbiauti su lenkiška žiniasklaida.
Projektas yra edukacinis ir integracinis, o jo pagrindinis uždavinys – plėtoti ir modernizuoti lenkišką žiniasklaidą ir suaktyvinti lenkų tautybės jaunuolių aplinką bei sukurti pamatus bendradarbiavimui tarp lenkiškos žiniasklaidos atstovų.

I-uosiuose Tarptautiniuose žurnalistikos mokymuose daugiausia dėmesio buvo skirta lenkiškai žiniasklaidai, tuo tarpu II-ųjų mokymų programa buvo pirmiausia orientuota į internetinės žiniasklaidos plėtrą.

II-ieji Tarptautiniai žurnalistikos mokymai vyko 2011 m. liepos 23-31 d. Budapešte. Projekto organizatoriai: Kultūros asociacija Polonia Nova bei II-osios Budapešto apskrities Lenkų mažumos savivaldybė. Dviejų dalyvių iš Lietuvos išlaidas padengė Europos žmogaus teisių fondas.

EFHR