Europos žmogaus teisių fondas kreipiasi į tėvus


Europos žmogaus teisių fondas kreipiasi į tėvus, kurių vaikai gavo laišką nuo Švietimo ir Mokslo Ministro Gintaro Steponavičiaus RUSŲ ar BALTARUSŲ kalba, su prašymu atsiųsti Fondui jo kopiją. Nuskenuotą laišką prašome siųsti į EŽTF elektroninį paštą: efhr@efhr.eu.

 

Europos žmogaus teisių fondas naujai pažiūrėjo į ministro Gintaro Steponavičiaus raštą, išsiųstą vaikų, kurie lanko tautinių mažumų mokyklas Lietuvoje, tėvams

Š.m. rugpjūčio mėn. daugiau kaip 26 tūkst. žmonių iš LR švietimo ir mokslo ministro gavo raštą, kuriame jis informavo apie naujausius švietimo įstatymo pakeitimus bei įrodinėjo apie jų teikiamą naudą. Be daugybės lenkų aplinkoje sukeltų diskusijų, mažai kas susimastė, kodėl šis laiškas buvo siųstas asmeniškai ir svarbiausia, kas ministrui atskleidė gavėjų asmens duomenis. Be kitų pažeidimų, kaip pvz. raštas surašytas neoficialiąja kalba, nerimtas rašto traktavimas (daugybė ortografijos, gramatikos ir stilistikos klaidų) – būtent šis aspektas sukėlė didžiausią Fondo susidomėjimą, nes siųsti laiškus tautinės mažumos atstovams, ypač adresuotus nepilnamečiams asmenims, prieštarauja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 str., kuriame kiekvienam garantuojama teisė į savo privataus ir šeimos gyvenimo, savo būsto ir korespondencijos pagarbą, bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 8 str., kuriame užtikrinama teisė į su juo susijusių asmens duomenų apsaugą.

Europos Žmogaus Teisių Fondas prieš televizijos laidą „Aš myliu Lietuvą“

Europos  Žmogaus Teisių Fondas kreipėsi į Šalčininkų raj.  prokuratūrą su prašymu  pradėti ikiteisminį tyrimą dėl laidos „Aš myliu Lietuvą“ pasirodžiusios šių metų vasarą per LNK televiziją. Laidos dalyvių tariamas patriotizmas ir jų veiksmai yra neigiamai vertinami ne tik Lietuvoje. Jie ne tik sukėlė didžiulį nepasitenkinimą tarp tautinių mažumų atstovų Lietuvoje, bet taipogi padarė didelę gėdą lietuviams bei visai valstybei.

Fondas palaiko Tomašo Snarskio iniciatyvą!

Europos Žmogaus Teisių Fondas pasisakė dėl Materialinės Baudžiamosios ir Vykdomosios Teisės, o taip pat Teismo Psichiatrijos Katedros Gdanskio Universiteto asistento iniciatyvos palaikymo, kuris 2011 metais kovo 31 dieną išsiuntė į Europos Parlamentą peticiją pavadinimu „Lietuvos lenkų kalbos teisės”, kurios problematiką nagrinės Europos Parlamento Peticijų Komisija. Ši peticija daugiausia parodo lenkų tautinės mažumos kalbos teisės problemą:…

EFHR savanoriai dalyvavo tarptautiniuose mokymuose Budapešte

Žurnalistikos, fotografavimo, filmavimo ir internetinės svetainės kūrimo įgūdžių tobulinimas – šių srities žinių ir praktinės informacijos galėjo įgyti II-ojo Tarptautinių žurnalistikos seminarų Budapešte dalyviai. Mokymuose dalyvavo lenkų tautybės jaunuoliai iš Didžiosios Britanijos, Ispanijos, Ukrainos, Kroatijos, Rusijos, Vengrijos, o taip pat du jaunuoliai iš Lietuvos: Beata Naniewicz i Rajmund Klonowski, Europos žmogaus teisių fondo savanoriai. Dalyviai…